Hoofdmenu
Taal?

Welkom!

Voor het jaar 2018 is de woning nog beschikbaar. Boek snel om teleurstelling te voorkomen

Tot 26-5-2018 € 610 per week Van zaterdag 30-6-2018 tot vrijdag 6-7-2018 AANBIEDING € 450 (6 nachten) Van maandag 16-7-218 tot zaterdag 21-7-2018 AANBIEDING € 375 (5 nachten) Van zondag 5-8-2018 tot zaterdag 11-8-2018 AANBIEDING € 450 (6 nachten) Vanaf 22-9-2018 € 490 per week

 • 1 januari tot en met 31 mei € 595 per week
 • 1 juli tot en met 31 augustus € 980 per week
 • 1 oktober tot en met 31 december € 595 per week
 • De maanden juni en september bedragen de kosten € 665 per week De volgende kosten zijn in de prijzen verwerkt Boekingskosten Eindschoonmaak

  Opmerking
  • EU e-Privacy Richtlijn

   Deze website maakt gebruik van cookies voor het beheer van authenticatie, navigatie en andere functies. Door het gebruik van onze website, gaat u ermee akkoord dat we dit soort cookies plaatsen op uw apparaat.

   Wat zijn cookies?

  Inhoudsopgave
  Historie land van Oc
  De pest
  De bronstijd
  Romeinse overheersing
  De Visigoten
  De Merovingen
  De Arcadiërs
  Benjamin
  Nazaten der Merovingen?
  De kruistochten
  De religieuze oorlogen
  De renaissance
  De 2e wereldoorlog
  In de voetsporen van de Katharen
  De mysterieuze Languedoc
  Alle pagina's

  DE VISIGOTEN
  Na de val van het Romeinse Rijk bleven de Visigoten gedurende 250 jaar een belangrijke rol spelen in de Europese geschiedenis. De Visigoten hadden zich bekeerd tot het Arianisme, een vorm van het christelijk geloof waarin Jezus niet wordt beschouwd als god, maar als een afzonderlijk wezen direct onder God. Dit geloof stond loodrecht op dat van de andere christenen in het Romeinse Rijk dat later uitgroeide tot het katholicisme en de orthodoxe kerken. De Visigoten bleven vasthouden aan het Arianisme tot koning Reccared I zich liet bekeren tot het katholicisme in 589.

  Hoogtepunt en einde van het Visigotische Rijk
  Vlak voor de slag bij Vouille in 507 tegen de Merovingische Franken, bereikte het koninkrijk der Visigoten zijn grootste omvang. Het omvatte Aquitanië en het Iberisch schiereiland met uitzondering van kleine stukken in het noorden (die tot de Basken behoorden) en het noordwesten (het Suevi koninkrijk). In 507 veroverden de Merovingische Franken Aquitanië, en in 554 werden Granada en Andalusië veroverd door het Byzantijnse Rijk onder keizer Justinianus I, die bezig was met de herovering van het westen. In 584 namen de Visigoten het koninkrijk van de Sueven in, en in 624 werden de gebieden in het zuiden heroverd op de Byzantijnen.

  Het Visigotische koninkrijk bleef bestaan tot 711, toen koning Roderik werd gedood bij een poging de invasie van Amayyadische moslims in het zuiden tegen te houden. Het grootste deel van Spanje viel daarna al snel onder islamitisch bestuur. De Visigoten die weigerden onder moslim bestuur en geloof te leven, vluchtten noordwaarts naar het koninkrijk der Franken. De Visigoten belegden daarna nog vele generaties lang sleutelrollen in het Karolingische Rijk.

  Oorsprong van de Visigoten
  Daar er weinig bekend is over de oorsprong van de Visigoten, moeten we eens kijken naar de volksverhuizingen die er in de millennia voor onze jaartelling zijn geweest. Dan vallen ineens de Feniciërs op, die over heel Europa tot aan Scandinavië, de Britse eilanden en Ierland hun sporen hebben achtergelaten. De Feniciërs waren zeevarende Kanaänieten, waarschijnlijk oorspronkelijk afkomstig uit de Indusvallei in India, en tijdgenoten van de Minoische volkeren die rond het eiland Kreta een bloeiende beschaving hadden gesticht (3500 - 1350 v.Chr.).

  In die tijd was er een machtstrijd tussen twee culturen aan de gang. De ene cultuur (Minoïsch, let ook op hun stierencultus, de Minotaurus, het labyrint en de Minoïsche bijenafbeeldingen) was gebaseerd op een maatschappij die man en vrouw gelijk stelden, wetenschap koesterde en vreedzaam was. Hun godheid was altijd tweeslachtig of androgeen, met name gebaseerd op de Moedergodin. De andere cultuur was belust op macht, en in hun maatschappij was de man de baas en de vrouw ondergeschikt. Hun religie was gebaseerd op voornamelijk mannelijke, vaak zelfs wraakzuchtige godheden. De Minoïsche beschaving kende zijn hoogtepunt net voor de uitbarsting van de vulkaan op Santorini, waarna de Minoïsche cultuur langzaam versmolt met Egeïsche en Myceense culturen. Veel volkeren trokken toen naar het noordwesten, veelal op de vlucht voor de wrede volkeren die Griekenland nog eeuwen lang verdeeld zouden houden.

  Dan

  In diezelfde periode was de vooral nautische stam van Dan zich aan het uitspreiden. Een tak van de Feniciërs (Kanaänieten), de Pelasgianen, werd door de Egyptenaren "Danuna" genoemd. Homerus noemde ze de Danaoi. Dit Griekse volk woonde o.a. op de Peleponessos en op Kreta in het huidige Griekenland, maakte deel uit van de Minoïsche beschaving, werd geregeerd door priesterkoningen en hadden een androgene godheid, Anu of Danu, die toch vooral vrouwelijke aspecten had. Het waren tevens de voorouders van de legendarische Tuatha de Danaan van Ierland. Een deel van de Danuna zou Anu hebben omgedoopt in Io (de witte godin), een woord dat nog zeer lang de wortel zou zijn van ons woord voor God (Io, Jove) en gebruikt worden in namen als Johannes. Dit waren de Ioniërs die tevens de gelijknamige eilandengroep koloniseerden. De religieuze hoofdstad van de Danuna was Argos op het Griekse schiereiland Peloponessos, waar de Io-tempel stond.

  De Pelasgianen werden genoemd naar de legendarische Pelasgus I, de eerste koning van Arcadië (Peleponessos). De naam Arcadië zou echter pas ontstaan tijdens de heerschappij van zijn latere opvolger, Arcas I. De Egyptische kennis van Thot, ook wel het Hermetisme genoemd, vond veel aanhang in het Minoïsche rijk. Het getal van Thot is 8 (Kosmische balans - zo boven zo beneden) en werd weergegeven door de octopus (zie albeelding links van een Minoïsche vaas). Er waren goede contacten tussen Egypte en Griekenland, met name Kreta. Het latere Griekenland was dus al omgeploegde vruchtbare bodem voor de ontwikkeling van de filosofie door de beroemde Griekse wijsgeren zoals Plato en Aristoteles. Toen de Egyptische god van de wijsheid, Thot, werd omgedoopt in de Griekse Hermes, liet men hem zelfs in Arcadië geboren worden en samensmelten met de oude godheid Pan.

  Nadat de Feniciërs Argos hadden ingenomen, vond de mythische tocht van de Argonauten plaats naar Colchis, waar ze het Gulden Vlies moesten zien te verkrijgen. De orde van het Gulden Vlies is één van de hoogste onderscheidingen ter wereld en wordt vooral aan de hoge adel uitgereikt. De orde ontstond in 1430 en werd opgericht door Filips de Goede van Boergondië als een soort van neo-tempeliersgroep. De Orde werd aan de heilige Andreas en de heilige Maagd gewijd.

  Het volk van Danuna, hierna de Arcadiërs genoemd, zou enorme gebieden bereizen en zich op vele plaatsen settelen, zoals Denemarken, Groot- Brittannië en Ierland (vanaf ca. 13de eeuw v.Chr.). Hun Zodiak teken is Scorpio (Adelaar). Ze zouden vroeg in de geschiedenis van de stam van Dan de rivier de Jordaan (Jordan) hebben benoemd, en op hun tocht vanuit het Middellandse Zeegebied ook de Donau (Danube).

  Volgens de geschiedschrijver Jordanes (interessante naam overigens), die in de 6de eeuw 'de Oorsprong en daden der Goten' heeft geschreven (de Getica) en zelf afstamt van dit volk, was er op het eiland Scandza (Scandinavië) enkele eeuwen v.Chr. een volk genaamd de Dani. De Dani leefden in Jutland in Denemarken (Danmark).

  Jordanes sprak verder o.m. over de Sueti (uit Zweden) en de Goten (uit Gotaland, Zweden). De Goten trokken massaal naar Scythia.

  In de Ierse geschiedenis is sprake van de aankomst van de Tuatha de Danaan ruim een millennium voor onze jaartelling. Ook Engeland toont sporen van hun aanwezigheid, door de oude naam Albion te ontleden. Albion, net als Io, betekent "Witte Godin" (Albi = wit, On of Anu = godin). Daarbij gebruikten de Visigoten ook het symbool van de adelaar (rechts), die zou kunnen verwijzen naar hun oorsprong: de stam van Dan.

  In Egypte was On de oude naam voor Heliopolis. In de Helenistische periode was Helios een zonnegod (waarschijnlijk een latere variant op Aton). Hellas was het oude Griekenland. Aäron was de hogepriester van Heliopolis ten tijde van de Exodus. Heliopolis was de (mannelijke?) tegenhanger van Hermopolis, de stad van Hermes (Thot). Het moge duidelijk zijn dat de Oude Kennis van de Egyptenaren (het latere Hermetisme en Gnocisme) dankzij de Grieken en de Griekse filosofen naar Europa is gekomen. Op de vlag van de Graalridders die aan het hof van de legendarische koning Arthur dienden, was de zon afgebeeld. Het Hermetisme vond een vruchtbare bodem in de Minoïsche beschaving, de Visigotische en Merovingische maatschappij en de Kathaarse cultuur. Het is goed mogelijk dat men tijdens de glorietijden van de Visigoten en Merovingen een Hermetische Staat wilden stichten gebaseerd op de Gnosis in navolging van het Minoïsche rijk.

  De oorsprong van de Visigoten via de stam van Dan zou dus terug te leiden zijn naar Griekenland (Pelasgianen/Danuna/Arcadiërs), Egypte (via Dan zelf, zoon van Jakob), Kanaän (Fenicië) en waarschijnlijk zelfs India. Zou de naam Kanaän refereren aan de Bijbelse Kaïn, die uit jaloezie zijn broeder Abel doodde en (uit India?) vertrok om zijn geluk te beproeven in een ander land? Moeten we de Indiase Veda's zien als de bron van de wijsheid die wij nu kennen als de Hermetica? Als we de Hyksos met de uit Noord-India afkomstige Mitanni vergelijken, kunnen we de oorsprong van de Egyptische Mysterieschool misschien linken aan de Vedische cultuur.

  De Egyptenaren noemden de Feniciërs "Hyksos", en één van de Hyksos koningen van Egypte heette, heel toevallig, Yaqob-her (15de Dynastie - Mer-woser-ra Yaqob-her, waarschijnlijk de 3de koning van de Hyksos).

  Deze bijbelse verhalen kunnen zijn berust op historische feiten, maar het kunnen ook symbolische verhalen zijn om de vele volksverhuizingen die er in die periode plaatsvonden, weer te geven. Het zou kunnen aantonen hoe de Feniciërs zich uitspreidden over Egypte, Europa en Scandinavië en hoe een deel van hen vanuit Scandinavië weer als de Visigoten zouden neerstrijken in o.a. Frankrijk en Spanje. En zo kwam de Griekse (op Kreta geboren) Hercules in de Pyreneeën. In deze zuidelijke gebieden van Frankrijk en Spanje zou men zich (tevergeefs) proberen te verzetten tegen de patriarchale Roomse kerk en zijn machtsstaat. De Visigoten in Zuid-Frankrijk en Spanje hielden immers heel lang het Arische christendom aan, een doorn in het oog van de katholieke Franken, om nog maar te zwijgen over de cultuur van de latere Katharen. Het gevecht tussen de twee culturen die millennia voor onze jaartelling begon, zou zich dus ook in de millennia na het begin van onze jaartelling voortzetten.   
  Foto's
  • Reserveren? Klik hier!
  • Reserveren? Klik hier!
  • Reserveren? Klik hier!
  • Reserveren? Klik hier!
  • Reserveren? Klik hier!
  • Reserveren? Klik hier!
  • Reserveren? Klik hier!
  • Reserveren? Klik hier!
  • Reserveren? Klik hier!
  • Reserveren? Klik hier!
  Uw geldzaken op orde?

  Laat bbbzaken het voor u regelen!

  Google advertenties
  Inlog formulier